ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

سایز سایز سایز
رولت بولت 706رولت بولت 150*8رولت بولت 708رولت بولت 714رولت بولت 720رولت بولت 721رولت بولت 722
رولت بولت 70*6رولت بولت 200*8رولت بولت 70*8رولت بولت 70*14رولت بولت 70*20رولت بولت 70*21رولت بولت 70*22
رولت بولت 80*6رولت بولت 250*8رولت بولت 80*8رولت بولت 80*14رولت بولت 80*20رولت بولت 80*21رولت بولت 80*22
رولت بولت 90*6ررولت بولت 300*8رولت بولت 90*8رولت بولت 90*14رولت بولت 90*20رولت بولت 90*21رولت بولت 90*22
رولت بولت 100*6رولت بولت 50*8رولت بولت 100*8رولت بولت 100*14رولت بولت 100*20رولت بولت 100*21رولت بولت 100*22
رولت بولت 120*6پیچ رول بولت فیشر 12رولت بولت 120*8رولت بولت 120*14رولت بولت 120*20رولت بولت 120*21رولت بولت 120*22
رولت بولت 150*6پیچ رول بولت HAS 6*52رول بولت 60*9رولت بولت 150*14رولت بولت 150*20رولت بولت 150*21رولت بولت 150*22
رولت بولت 200*6رول بولت 60*11رولت بولت 709رولت بولت 200*14رولت بولت 200*20رولت بولت 200*21رولت بولت 200*22
رولت بولت 250*6رولت بولت 711رولت بولت 70*9رولت بولت 250*14رولت بولت 250*20رولت بولت 250*21رولت بولت 250*22
ررولت بولت 300*6رولت بولت 70*11رولت بولت 80*9ررولت بولت 300*14ررولت بولت 300*20ررولت بولت 300*21ررولت بولت 300*22
رولت بولت 50*6رولت بولت 80*11رولت بولت 90*9رولت بولت 50*14رولت بولت 50*20رولت بولت 50*21رولت بولت 50*22
پیچ رول بولت فیشر 10رولت بولت 90*11رولت بولت 100*9رول بولت 60*17رول بولت 60*23رول بولت 60*24رول بولت 60*25
پیچ رول بولت HAS 6*50رولت بولت 100*11رولت بولت 120*9رولت بولت 717رولت بولت 723رولت بولت 724رولت بولت 725
پیچ رول بولت HSA 6*60رولت بولت 120*11رول بولت 60*10رولت بولت 70*17رولت بولت 70*23رولت بولت 70*24رولت بولت 70*25
پیچ رول بولت HSA 6*70رولت بولت 150*11رولت بولت 710رولت بولت 80*17رولت بولت 80*23رولت بولت 80*24رولت بولت 80*25
پیچ رول بولت HSA 6*80رولت بولت 200*11رولت بولت 70*10رولت بولت 90*17رولت بولت 90*23رولت بولت 90*24رولت بولت 90*25
پیچ رول بولت HSA 6*90رولت بولت 250*11رولت بولت 80*10رولت بولت 100*17رولت بولت 100*23رولت بولت 100*24رولت بولت 100*25
پیچ رول بولت HSA 6*100ررولت بولت 300*11رولت بولت 90*10رولت بولت 120*17رولت بولت 120*23رولت بولت 120*24رولت بولت 120*25
پیچ رول بولت HSA 6*120رولت بولت 50*11رولت بولت 100*10رولت بولت 150*17رولت بولت 150*23رولت بولت 150*24رولت بولت 150*25
پیچ رول بولت HSA 6*150پیچ رول بولت فیشر 15رولت بولت 120*10رولت بولت 200*17رولت بولت 200*23رولت بولت 200*24رولت بولت 200*25
رولت بولت 707پیچ رول بولت HAS 6*55رولت بولت 150*10رولت بولت 250*17رولت بولت 250*23رولت بولت 250*24رولت بولت 250*25
رولت بولت 70*7رولت بولت 150*9رولت بولت 200*10ررولت بولت 300*17ررولت بولت 300*23ررولت بولت 300*24ررولت بولت 300*25
رولت بولت 80*7رولت بولت 200*9رولت بولت 250*10رولت بولت 50*17رولت بولت 50*23رولت بولت 50*24رولت بولت 50*25
رولت بولت 90*7رولت بولت 250*9ررولت بولت 300*10رول بولت 60*15
رولت بولت 100*7ررولت بولت 300*9رولت بولت 50*10رولت بولت 715
رولت بولت 120*7رولت بولت 50*9پیچ رول بولت فیشر 14رولت بولت 70*15
رولت بولت 150*7پیچ رول بولت فیشر 13پیچ رول بولت HAS 6*54رولت بولت 80*15
رولت بولت 200*7پیچ رول بولت HAS 6*53رول بولت 60*13رولت بولت 90*15
رولت بولت 250*7رول بولت 60*12رولت بولت 713رولت بولت 100*15
ررولت بولت 300*7رولت بولت 712رولت بولت 70*13رولت بولت 120*15
رولت بولت 50*7رولت بولت 70*12رولت بولت 80*13رولت بولت 150*15
پیچ رول بولت فیشر 11رولت بولت 80*12رولت بولت 90*13رولت بولت 200*15
پیچ رول بولت HAS 6*51رولت بولت 90*12رولت بولت 100*13رولت بولت 250*15
پیچ رول بولت HSA 8*50رولت بولت 100*12رولت بولت 120*13ررولت بولت 300*15
پیچ رول بولت HSA 8*60رولت بولت 120*12رولت بولت 150*13رولت بولت 50*15
پیچ رول بولت HAS 8*70رولت بولت 150*12رولت بولت 200*13رول بولت 60*18
پیچ رول بولت HAS 8*80رولت بولت 200*12رولت بولت 250*13رولت بولت 718
پیچ رول بولت HAS 8*90رولت بولت 250*12ررولت بولت 300*13رولت بولت 70*18
پیچ رول بولت HAS 100*100ررولت بولت 300*12رولت بولت 50*13رولت بولت 80*18
پیچ رول بولت HSA8*120رولت بولت 50*12پیچ رول بولت فیشر 6رولت بولت 90*18
رولت بولت 70*16پیچ رول بولت فیشر 16پیچ رول بولت فیشر 8رولت بولت 100*18
رولت بولت 80*16رولت بولت 70*19رول بولت 60*16رولت بولت 120*18
رولت بولت 90*16رولت بولت 80*19رولت بولت 716رولت بولت 150*18
رولت بولت 100*16رولت بولت 90*19رولت بولت 200*18
رولت بولت 120*16رولت بولت 100*19رولت بولت 250*18
رولت بولت 150*16رولت بولت 120*19ررولت بولت 300*18
رولت بولت 200*16رولت بولت 150*19رولت بولت 50*18
رولت بولت 250*16رولت بولت 200*19
ررولت بولت 300*16رولت بولت 250*19
رولت بولت 50*16ررولت بولت 300*19
رول بولت 60*19رولت بولت 50*19
رولت بولت 719

رول بولت هیلتی

رول بولت هیلتی چیست؟

رول بولت قطعه و یا ابزاری است فلزی , مجموعن متشکل از یک عدد پیچ عمدتا سر مخروطی شکل ، یک عدد لوله استوانه ای شکل چاک دار به همراه یک عددمهره و یک عدد واشر

ابعاد :

ابعاد و اندازه های رول بولت با توجه به نوع و عمق کار مختلف است. به عنوان نمونه از کوجکترین اندازه آن که سایز 50*5 میلی متر است که در کف دست انسان جا می گیرد گرفته تا اندازه های 1 متری

موارد مصرف:

جهت اتصال و یا ثابت نگه داشتن اشیاء مختلف بر روی کف زمین و یا داخل دیوار و بتن بکار برده می شود . مانند صندلی های اجتماعات، پایه های دیواری دوربین های مدار بسته ، دستگاه های لرزش دار ، و تابلوها و علائم راهنمایی و ...

نحوه کاشت و عملکرد رول بولت:

مرحله اول: ایجادحفره و سوراخ در محل کاشترول بولت

مرحله دوم: کارگذاشتنرول بولتدر حفره ایجاد شده و اتصال کار مورد نظر به آن

مرحله سوم: گرداندن مهرهرول بولتدر جهت عقربه های ساعت به وسیله آچار و عمل نمودنرول بولت

مدیریت :  علی اصغر عابدی

مدیر فروش : 09127284372

شماره تماس : 02166619078

شماره تماس : 02166628447

ایمیل : info @ ipggroup.ir

نشانی کارخانه : تهران بازار آهن غرب مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک A قسمت ب طبقه همکف پلاک 6

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction